فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام- اخبار نشریه
ارتقای ضریب تأثیر فصلنامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشریه علمی- پژوهشی پژوهشهای سیاسی جهان اسلام در نظام سطح بندی نشریات علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) دارای رتبه سطح یک Q1 و در گروه علوم سیاسی رتبه اول را به لحاظ ضریب تأثیر کسب نمود.

به گزارش انجمن مطالعات جهان اسلام، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشهای سیاسی جهان اسلام با توجه به ضریب تأثیری که هرساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) انجام می پذیرد با کسب ضریب تأثیر 0.509 در گروه علوم سیاسی رتبه اول و در گروه علوم انسانی بین 10 نشریه با ضریب تأثیر بالا قرار گرفت. لازم به ذکر است این نظام‌مندی تنها شامل مجلاتی است که از حداقل استفاده در جامعه علمی برخوردار بوده اند. به علاوه در این نظام، نشریات در چارک های مختلف بر حسب میزان اثرگذاری علمی شان تقسیم ‏بندی شده‌اند.

این موفقیت را به اعضای محترم انجمن تبریک می گوییم.                       

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام:
http://priw.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب