فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام- اطلاعات نشریه
کارگاه آموزشی ساخت پرسشنامه و آزمون (با نرم‌افزار SPSS)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/13 | 

انجمن مطالعات جهان اسلام با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌کند:

                                               کارگاه آموزشی ساخت پرسشنامه و آزمون (با نرم‌افزار SPSS) را برگزار می‌کند.

اهداف:

  • آشنایی اجمالی با نظریه کلاسیک آزمون‌سازی (CTT)
  • آشنایی با اصول و گام‌های طراحی پرسشنامه‌های تحقیقاتی و نظرسنجی
  • آشنایی با روش‌های تعیین پایایی و روایی نظیر  CVR، آلفای کرونباخ، تنصیف و... .
  • بکارگیری قابلیت‌های نرم‌افزار spss در محاسبات پایایی و روایی
  • حل یک مسئله با یک نمونه پرسشنامه به‌صورت عملی

واجدین شرایط: پیش نیاز این دوره، آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS می باشد.

      (به‌همراه داشتن لپ تاپ و نصب نرم افزار SPSS (نسخه ۱۵ و بالاتر) الزامی است)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام:
http://priw.ir/find.php?item=1.39.14.fa
برگشت به اصل مطلب