فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
                صاحب امتیاز
               انجمن مطالعات جهان اسلام

             
             مدیر مسئول
                محمدرضا حاتمی

                  سردبیر
                 جلال درخشه

                مدیر داخلی
                قاسم رضایی
 

                                                                هیات تحریریه                                           

                              ابراهیم برزگر

                 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

                             غلامرضا خواجه‌سروی

                استاد دانشگاه علامه طباطبایی

                             جلال درخشه

                استاد دانشگاه امام صادق (ع)

                             محمدرضا حاتمی

                دانشیار دانشگاه پیام نور

                              محمدرضا دهشیری   

                دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه  

                              حمیدرضا ملک‌محمدی    

                 استاد دانشگاه تهران

                              سیدمحمد موسوی

                 دانشیار دانشگاه پیام نور

                              سیدعبدالامیر نبوی

                 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

                        احمد بخشایشی اردستانی
                 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
                         رضا سیمبر                  استاد دانشگاه گیلان
                       سید جواد امام جمعه زاده

                 دانشیار دانشگاه اصفهان

صفحه‌آرا: جواد حلیمی
ویراستار فارسی:

ماندانا منگلی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام:
http://priw.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب